Röst

Gör din röst hörd!

Din förmåga att kommunicera är din viktigaste tillgång!
Andningen är central och hjälper oss att få en hållbar och stark röst.
Vi arbetar med att utveckla andningsteknik, artikulation, klang mm.

Ofta upplever vi att rösten inte håller, eller att den blir svagare ju längre vi talar.
Vi kanske lätt blir hesa eller upplever obehag av annat slag.

Med kunskap och träning bygger du upp din röst och tar kontroll över både rösten och budskapet!