Retorik

Tala så att människor lyssnar!

Retorik är läran om talekonsten.
Vi lär oss att behaga, undervisa och beröra publiken (delectare, docere och movere enligt Cicero).
Här samarbetar kroppsspråk, röst, mimik och ord så att budskapet blir tydligt och intressant!

Vi tränar andnings- och talteknik, artikulation och variation i tonhöjd och tonstyrka. Vi lär oss att bygga upp talet så att vi får fram vårt budskap på bästa sätt och vi lär oss varför det är så viktigt att kroppen förstärker budskapet.