Kulning

Kulning

Är du intresserad och vill prova på?

Anmäl dig, din kör/ grupp så ordnar jag en kurs!                                      britta.rojas@gmail.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kulning är en sångteknik som användes på fäboden för att kommunicera med såväl djur som människor. Det är ett mycket kraftfullt sätt att använda rösten och den som hör kulning för första gången är sällan oberörd.

Kulning passar allra bäst utomhus pga den höga ljudvolymen.
Numera är det vanligt med kulning vid t ex invigningar och bröllop.
Jag håller även kurser i kulning där vi bl a arbetar med röstteknik, melodier och ornamentik.